Kindercoaching met gebaren

hand groen

Voor wie is kindercoaching met gebaren?

Ieder kind hoort lekker in zijn vel te zitten.
Waar dit even niet lukt, help ik kinderen op weg om zich weer goed te voelen.

Samtal werkt met alle kinderen waarbij het gebruik van gebaren(taal) effectief of gewoon noodzakelijk is.
Dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met TOS (een taalontwikkelingsstoornis), ADHD, autisme of een verstandelijke beperking, allemaal zijn ze welkom wanneer zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Uiteraard zijn ook ouders en andere familieleden welkom voor begeleiding en advies.

hand rood

Wat houdt kindercoaching precies in?

Kindercoaching is tijdelijke begeleiding bij een probleem of hulpvraag.
Samen kijken naar wat we willen bereiken, hoe we dit het beste kunnen bereiken en vooral ook naar wat al wel goed gaat. Zo help ik kinderen (en ouders) kennismaken met hun eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden.

Ik merk dagelijks dat veel frustratie en problemen beginnen bij de communicatie. Bij de coaching maak ik dan ook altijd gebruik van gebaren of gebarentaal. Want ondanks hulpmiddelen kost luisteren dove en slechthorende kinderen veel inspanning. Uit onderzoek blijkt bovendien dat ook kinderen met bijvoorbeeld taalontwikkelingsstoornissen profiteren van het gebruik van gebaren
Uiteraard stem ik mijn gebarengebruik altijd af op de voorkeur en het niveau van het kind.

hand blauw

Waarom gebruik maken van kindercoaching?

Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten, kan zich dat op verschillende manieren uiten;
- Weinig zelfvertrouwen
- Boosheid / driftbuien
- Slaap- of concentratieproblemen
- (Faal)angst
- Moeite met sociale contacten en/of vaardigheden
- Opvallende verandering in gedrag

hand geel

Hoe gaat kindercoaching bij ons in de praktijk?

Stap 1 - De voorbereiding
Tijdens een uitgebreid kennismakingsgesprek bespreken we welke hulp er nodig is en waar we het eerst mee aan de slag gaan. Bovendien bespreken we welke verwachtingen we van elkaar hebben en leggen we alle afspraken vast.

Stap 2 - De kindercoaching met gebaren
Tijdens de sessies gaan we op speelse en creatieve wijze aan de slag met jullie hulpvraag. Zo werk ik samen met jouw kind aan het ontwikkelen van de eigen vaardigheden en het herkennen van oplossingen in lastige situaties.
Ieder kind is anders en er is dan ook geen sessie hetzelfde. Iedere keer zoek ik naar de manier van werken die bij het kind past en waarbij vertrouwen de basis is. Hierbij heb ik de mogelijkheid om de hulp in te zetten van handpop Mo of mijn IJslandse paard Losti.
Voor en na iedere sessie neem ik graag even de tijd om ook van jou te horen hoe het gaat en om kort de sessie de bespreken.

Stap 3 - Verbetering en evaluatie
Bij ieder kind verloopt het coachingstraject anders en een vast aantal sessies hanteer ik dan ook niet. Gemiddeld kun je uitgaan van ongeveer 6 sessies per hulpvraag. Dan zie je duidelijke verbetering bij jouw kind en voelt het kind dit zelf ook. Tijd om zelfstandig verder te gaan.
Ter afronding plannen we een evaluatiegesprek. Hierbij blikken we terug op de coaching en het effect hiervan, maar blikken we ook alvast vooruit. Want hoe steun je jouw kind het beste in het volhouden van de veranderingen en wat doe je wanneer er toch een terugval bij jouw kind komt?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of interesse? Neem vrijblijvend contact op