Huiswerkbegeleiding en bijles

Huiswerkbegeleiding
Iedere leerling vindt het soms lastig om zich te concentreren op zijn werk.
Iedere leerling vindt het soms lastig om een goede planning te maken en zich er ook echt aan te houden.
Hier kunnen wij bij helpen;
Wij bieden huiswerkbegeleiding, voor leerlingen van de basisschool of middelbare school, individueel of in kleine groepjes. Iedere leerling leert op een andere manier; de één heeft veel tijd en rust nodig, de ander moet ieder half uur even een rondje lopen. De één leert makkelijker door te lezen, de ander door een plaatje bij de leerstof te maken.
Bij ons leren zij plannen en leren op een manier die bij hen past.

Uiteraard houden wij ouders op de hoogte van de vorderingen door een huiswerkboek bij te houden.
Regelmatig zullen er evaluatiegesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld na iedere toetsweek of rapport) om te bespreken hoe de huiswerkbegeleiding verloopt en of de gestelde doelen behaald zijn.

Bijles
Moeite met rekenen, geschiedenis, Nederlands of een ander vak?
Naast de huiswerkbegeleiding bieden wij ook de mogelijk voor individuele bijles. Deze bijles kan wekelijks zijn, maar ook een aantal keer in de week ter voorbereiding op een proefwerk.

Ook hiervoor geldt dat wij ouders op de hoogte houden van de vorderingen door middel van verslagen en evaluatiegesprekken.