Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Samtal Coaching en Gebarentaal. Dit om een duidelijk beeld te geven wat je van Samtal kunt verwachten. Mocht er onverhoopt iets gebeuren voorafgaand aan of tijdens de workshop/cursus, dan kijken wij eerst of we samen tot een oplossing kunnen komen alvorens de algemene voorwaarden zullen worden toegepast.

Aanmelding

 • Indien de klant zich oriënteert voor een workshop en/of cursus, kan de klant vrijblijvend een offerte aanvragen voor een cursus/workshop op maat die 2 weken geldig is. Als de overeenkomst binnen 2 weken niet wordt gesloten,  dient er opnieuw een offerte aangevraagd te worden.
 • Cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Samtal behoudt zich het recht voor om workshops/cursussen te annuleren indien er onvoldoende aanmeldingen zijn.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Een wederzijdse schriftelijke bevestiging van deelname aan een workshop of cursus is bindend.

Betaling

 • Na aanmelding ontvangt u uiterlijk twee weken voor start van de cursus/workshop de definitieve bevestiging met ook de betalingsgegevens.
 • Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus/workshop voldaan te zijn.
 • Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. De termijnen worden schriftelijk door Samtal aan de deelnemer doorgegeven. 

Annulering

 • Annulering van deelname aan een cursus/workshop dient schriftelijk te worden doorgegeven. Deelname kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop kosteloos worden geannuleerd.
 • Indien de cursus/workshop tot 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht 
 • Indien de cursus/workshop binnen 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 100%  van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Indien de klant een offerte voor een cursus/workshop op maat wil wijzigen/annuleren, moet dit uiterlijk vier weken voor aanvang schriftelijk worden doorgegeven. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang, wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen 21 tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Intellectuele- en materiële eigendommen

 • Samtal behoudt zich alle rechten van intellectuele en materiële eigendommen voor met betrekking tot de door Samtal verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- en workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Samtal Coaching en Gebarentaal toekomt, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Privacy

 • Samtal zal door klanten en deelnemers verstrekte gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer) zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
  Klanten en deelnemers kunnen hun eigen gegevens ten alle tijden opvragen en des gewenst uit de bestanden van Samtal laten verwijderen.